Kancelaria Notarialna Jelenia Góra
Strona pokazowa

Kancelaria Notarialna
Jelenia Góra - strona pokazowa

Opłaty notarialne

Kancelaria Notarialna Jelenia Góra

Przykładowa treść: W związku z dokonaniem czynności notarialnych, na podstawie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn, notariusz pobiera i odprowadza do Urzędu Skarbowego opłaty.

Na wysokość wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej wpływa m. in. rodzaj czynności, wartość przedmiotu, przewidywany nakład pracy i czas przeznaczony na dokonanie czynności, a także stopień zawiłości. Wyliczenie opłaty notarialnej jest zwykle bezpłatne.  

Maksymalne stawki taksy notarialnej szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564).

Taksa za czynności notarialne poza Kancelarią Notarialną

Przykładowa treść:

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza Kancelarią Notarialną, wynosi:
1) w porze dziennej (8.00 – 20.00) – 50 zł,
2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł
Kwota liczona jest za każdą godzinę niezbędną do dokonania czynności notarialnej i liczona jest od momentu opuszczenia kancelarii do powrotu do niej.