Kancelaria Notarialna Jelenia Góra
Strona pokazowa

Kancelaria Notarialna
Jelenia Góra - strona pokazowa

Czynności notarialne

Kancelaria Notarialna Jelenia Góra

Przykładowa treść: Notariusz jest osobą zaufania publicznego, powołaną do dokonywania czynności, w których strony są zobowiązane prawnie lub pragną nadać czynności formę notarialną. Czynności notarialne, których dokonuje notariusz są zawsze zgodnie z prawem i obowiązkowo mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialne Jelenia Góra co do zasady są dokonywane w siedzibie Kancelarii. W szczególnych sytuacjach istnieje opcja dokonania czynności notarialnych w innym miejscu np. firmie klienta.

Czynności notarialne Jelenia Góra:

1. Akty notarialne Jelenia Góra, w tym:

2. Akty poświadczenia dziedziczenia Jelenia Góra

3. Testamenty Jelenia Góra

4. Pełnomocnictwa Jelenia Góra

5. Poświadczenia Jelenia Góra:

6. Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów Jelenia Góra

7. Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów Jelenia Góra

8. Akty poddania się egzekucji Jelenia Góra

9. Protokoły zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów Jelenia Góra

10. Akty założycielskie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych Jelenia Góra

11. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych Jelenia Góra

12. Inne czynności notarialne Jelenia Góra