Czynności notarialne

Kancelaria Notarialna Jelenia Góra

Przykładowa treść: Notariusz jest osobą zaufania publicznego, powołaną do dokonywania czynności, w których strony są zobowiązane prawnie lub pragną nadać czynności formę notarialną. Czynności notarialne, których dokonuje notariusz są zawsze zgodnie z prawem i obowiązkowo mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialne Jelenia Góra co do zasady są dokonywane w siedzibie Kancelarii. W szczególnych sytuacjach istnieje opcja dokonania czynności notarialnych w innym miejscu np. firmie klienta.

Czynności notarialne Jelenia Góra:

1. Akty notarialne Jelenia Góra, w tym:

 • umowy majątkowe w małżeństwie Jelenia Góra
 • umowy sprzedaży Jelenia Góra
 • ustanowienia służebności osobistych i gruntowych Jelenia Góra
 • umowy o podział spadku Jelenia Góra
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali Jelenia Góra
 • umowy deweloperskie Jelenia Góra
 • inne umowy przenoszące własność nieruchomości i innych praw majątkowych Jelenia Góra
 • umowy spółek prawa handlowego Jelenia Góra
 • umowy darowizny Jelenia Góra
 • umowy zniesienia współwłasności Jelenia Góra
 • umowy dożywocia Jelenia Góra
 • umowy zamiany Jelenia Góra
 • podziału majątku dorobkowego Jelenia Góra

2. Akty poświadczenia dziedziczenia Jelenia Góra

3. Testamenty Jelenia Góra

4. Pełnomocnictwa Jelenia Góra

5. Poświadczenia Jelenia Góra:

 • poświadczenie dokumentów Jelenia Góra (kopii wierzytelnej)
 • poświadczenie daty okazania dokumentu Jelenia Góra
 • poświadczenie własnoręczności podpisu Jelenia Góra
 • poświadczenie pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu Jelenia Góra

6. Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów Jelenia Góra

7. Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów Jelenia Góra

8. Akty poddania się egzekucji Jelenia Góra

9. Protokoły zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów Jelenia Góra

10. Akty założycielskie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych Jelenia Góra

11. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych Jelenia Góra

12. Inne czynności notarialne Jelenia Góra